kursy bhp
Usługi z zakresu bhp, p.poż i pierwsza pomoc:

bhp Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, jak również szkoleń ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy.

bezpieczeństwo higiena praca bhp Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.

bhp Ocena Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy).

bhp Zgłaszanie Firm do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy.

bhp Uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy.

bhp Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.

bhp Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP.

bhp Comiesięczne przeglądy stanowisk pracy wraz z pisemnym protokołem informującym pracodawcę o nieprawidłowościach.

bhp Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.

bhp Sporządzanie dla pracodawcy, corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

bhp Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.

szkolenia bhp bhp Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

bhp Doradztwo i sprzedaż środków ochrony indywidualnej, sprzętu gaśniczego,instrukcji bhp i p.poż. (znaki ewakuacyjne,instrukcje pożarowe itp).

bhp Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów.

Zapraszamy do zapoznania się z progamem szkoleń BHP bhp SZKOLENIA BHP


POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ